საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სახელშეკრულებო ბაზა (სახელმწიფოთაშორისი, სამთავრობათაშორისი, უწყებათაშორისი ხელშეკრულებები)

 • შეთანხმება პროგრამული კონტაქტებისა და თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო საბჭოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებსა და ინსტიტუტებს შორის (Arrangement for Programmed Contacts and Co-operation between Agriculture Scientist and Institutions of the Georgian Academy of Agriculture Sciences and the Agricultural Research Council).
  • ხელმოწერილია 14.09.1994, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 • ოქმი სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის კვლევის საბჭოსა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას შორის მცენარეების მასალების გაცვლის შესახებ (Protocol for the Exchange of Plant Material between the Agricultural Research Council of the Republic of South Africa and the Georgian Academy of Agricultural Sciences of the State of Georgia).
  • ხელმოწერილია 19.09.1994, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 • ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის კვლევის საბჭოს შორის აგრარული მეცნიერების კვლევისა და განვითარების დარგში თანამშრომლობის შესახებ (Memorandum of Understanding on Co-operation in the Field of Agricultural research and Development between the Agricultural Research Council of South Africa and the Georgian Academy of Agricultural Sciences of the State of Georgia).
  • ხელმოწერილია 19.09.1994, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 • ოქმი სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ (Protocol on Cooperation between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Georgia and the Department of Foreign Affairs of the Republic of South Africa).
  • ხელმოწერილია 05.11.1993, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

სხვა შეთანხმებები:

 • ურთიერთგაგების მემორანდუმი სამხრეთ აფრიკის დასავლეთის პროვინციის რაგბის კავშირს და საქართველოს რაგბის კავშირს შორის (Memorandum of Understanding Between Western Province Rugby Football Union and Georgian Rugby Union)
  • ხელმოწერილია 6.04.2010, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან

 • 2012 წლის 27 ნოემბერი - თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება იოჰანესბურგის ვიტვოტასტრანდის უნივერსიტეტსა და საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს შორის (Collaboration Agreement between The University of the Witwaterstrand, Johannesburg and the Georgian National Museum)
  • ხელმოწერილია 27.11.2012, ძალაშია 1.01.2013

ბმულებ

სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა დეპარტამენტი: http://www.dfa.gov.za

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო: http://www.mfa.gov.ge

საქართველოს საელჩო სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში: http://www.rsa.mfa.gov.ge