საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამშრომლობის სფეროები:

ორმხრივი პოლიტიკური კავშირები, მათ შორის, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში

თანამშრომლობა ეკონომიკის, მათ შორის, სოფლის მეურნეობის სფეროში

თანამშრომლობა კულტურის, განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში

თანამშრომლობა სპორტის სფეროში

ეკონომიკური თანამშრომლობა:

სავაჭრო ბრუნვა საქართველოსა და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკას შორის 2000-2010 წლებში (ათასი აშშ დოლარი)

წელი

ექსპორტი

იმპორტი

2000

546.8

311.3

2001

56.8

24.7

2002

8.6

243.9

2003

-

335.3

2004

1.0

3,905.0

2005

38.2

1,933.3

2006

1.7

1,580.4

2007

64.6

2641.9

2008

138,1

2,276.9

2009

93,7

3,931.5

2010

41,7

3,041.4

2011

95,9

1,521.0

2012 (January-September)

273.4

23,605.6